Share
Scroll down

Vastint – Spl. Unirii 165

Nume proiect: PUZ (Plan Urbanistic Zonal) - Ansamblu multifuncțional - Locuire, servicii, comerț, birouri și hotel – Locație: Splaiul Unirii nr. 165, Str. Ion Minulescu nr. 2-6 și nr.30, Sectorul 3, Municipiul Bucureşti Suprafață PUZ: 34.391 mp (3,4 ha)

Vastint – Spl. Unirii 165

Galeria proiectului

Informatii despre proiect

Zona studiată este amplasată în apropierea unor artere majore de circulație (Splaiul Unirii, Bd. Nerva Traian) și a unor puncte de reper importante în cadrul orașului: Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea Titu Maiorescu, Camera de Comerț și Industrie a României, Tribunalul Municipiului București, Biblioteca Națională, Piața Unirii și Piața Alba-Iulia.
Închiderea și apoi demolarea platformei industriale Timpuri Noi aduce un vid într-o zonă de intersecție a două artere importante. Propunerea unui nou ansamblu de birouri, servicii și locuire care să structureze din nou zona într-o cheie contemporană, recuperează și generează refacerea atât a zonelor degradate existente cât și a celor rămase după lucrările de sistematizare din perioada comunistă.
Zona studiată se caracterizează prin mixitate funcțională, în vecinătatea imobilului reglementat existând locuințe individuale, locuințe colective, servicii, unități de învățământ, dar și unele unități industriale: Fabrica de Confecții "Crinul", compania de producție de medicamente și suplimente alimentare "Biofarm".

Brief-ul proiectului

Date Tehnice

Terenul este amplasat pe malul nord-estic al Râului Dâmbovița. Amplasamentul este situat într-o zonă de tranziție:
- pe de o parte sub aspect funcțional - se remarcă o trecere de la industrie la locuire și activități conexe: terenuri aparținând fostelor industrii, necesitând revitalizare și reintegrare.
- pe de altă parte, sub aspect spațial-configurativ și al morfologiei urbane, aceste zone, părți ale unei industrii azi desuete, se prezintă ca discontinuități majore la nivelul structurii urbane, dezagreabile ca prezență și nesigure sub aspect socio-urban și ecologic: maidane, locuri ale delicvenței, poluare cu deșeuri, etc. Textura urbană caracteristică orașului prezintă în aceste arii o rupere a densității și a scării arhitecturale: raportul între spațiile construite, cele destinate circulațiilor și cele libere se inversează față de ceea ce se petrece în zonele adiacente.

Credentiale

Arh. Urbanist Vlad Nour
Arh. Urbanist Iulia Sabau
Arh. Andrei Nistor
Arh. Roxana Nistor

Prezentarea video a proiectului

Ansamblul face parte dintr-o dezvlotare urbană omogenă, care și-a pus bazele odată cu realizarea construcțiilor autorizate în 2013.

Planuri si schite ale proiectului

01.
© kxl 2019 / Toate drepturile rezervate.
Sus in pagina