Share
Scroll down

Primaria Campina

PUZ (Plan Urbanistic Zonal) - Regenerare urbană Locație: Zona Centrală a Municipiului Câmpina, Județul Prahova Suprafață PUZ: 35,5 ha

Primaria Campina

Galeria proiectului

Informatii despre proiect

Viziunea de dezvoltare: Zona Centrală a Municipiului Câmpina este un spațiu contemporan, definitoriu pentru oraș, atât pentru imaginea sa cât și la nivel funcțional, care conectează cele mai diverse activități urbane destnate unei comunități vibrante, diverse, grijulii cu natura și cu patrimoniul construit și interesată de sustenabilitate.
Reglementarea urmărește o abordare sustenabilă, în acord cu principiile dezvoltării durabile. Principiul sustenabilității este reprezentat de organizarea spațiilor verzi din cadrul zonei sub formă de sistem verde integrat și interconectat. Pentru a reuși transformarea spațiilor publice organizate individual în spații publice legate în sistem, se pot identifica artere de circulație cu profil generos ce pot fi reconfigurate în coridoare ecologice. Acestea au rolul de a realiza sistemul din zona respectivă, care se poate conecta cu alte sisteme verzi sau alte elemente majore ale cadrului natural de la nivelul localității.

Brief-ul proiectului

Date Tehnice

Prezenta documentație P.UZ. are ca scop:
• Stabilirea direcțiilor, priorităților și reglementărilor de amenajare a teritoriului și dezvoltare urbanistică a localității;
• Utilizarea rațională și echilibrată a terenurilor necesare funcțiunilor urbanistice;
• Creșterea calității vieții în mediul urban;
• Fundamentarea realizării unor investiții de utilitate publică;
• Asigurarea suportului de reglementare privind eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire;
• Corelarea intereselor colective cu cele individuale privind ocuparea și utilizarea spațiului urban.
urmărind în același timp următoarele obiective:
• Regenerarea urbană a unor zone de locuințe colective;
• Mobilitate urbană;
• Reconfigurarea și dotarea spațiului pietonal din zona centrală a Municipiului Câmpina prin realizarea unui pasaj subteran pentru traficul auto.

Credentiale

Arh. Urbanist Vlad Nour
Arh. Urbanist Iulia Sabau
Arh. Andrei Nistor
Arh. Roxana Nistor

Prezentarea video a proiectului

Categoriile principale de intervenții sunt: - realizarea pasajului auto subteran pe traseul B-dului Carol I și devierea traficului auto prin subteran spre exteriorul localității; - realizarea unei dale urbane peste pasajul auto, amenajată corespunzător pentru pietoni și bicicliști cu mobilier urban și vegetație; - regenerare urbană în cartierele de locuințe; - alte intervenții punctuale – daca e cazul.

Planuri si schite ale proiectului

01.
© kxl 2019 / Toate drepturile rezervate.
Sus in pagina