Share
Scroll down

Extindere sediu administrativ primărie

Edificată la 1906 clădirea monument istoric a Primăriei municipiului Slatina, datorită spațiului limitat și neadaptat condițiilor de secol XXI, necesită consolidare și extindere pe același amplasament. Extinderea presupune construirea unui nou corp de clădire contemporană ce integrează tehnologii de ultimă generație. Proiectul prezintă un mod sustenabil în care o clădire monument istoric se poate extinde fără a-i modifica major cadrul construit.

Extindere sediu administrativ primărie

Galeria proiectului

Informatii despre proiect

Beneficiar: Primăria municipiului Slatina
Adresă: Str. Mihail Kogălniceanu 1, mun. Slatina, jud. Olt
Funcțiune: clădire administrativă
An construire: aprox. 1906
Intervenții anterioare: 1945, 1970

Descriere: Clădirea existentă a Primăriei muncipiului Slatina ridicată la începutul secolului XX drept Palat Administrativ și-a păstrat funcțiunea publică până în prezent în ciuda modificărilor interioare și a intervențiilor de consolidare locale. Având în vedere necesitatea extinderii funcțiunii administrative și beneficiind de un amplasament în centrul istoric al localității accesibil din mai multe străzi și încadrat într-o piațetă, clădirea existentă este propusă a fi extinsă printr-un corp nou de clădire. Legătura dintre clădirea existentă și clădirea nou propusă se realizează punctual printr-o pasarelă metalică. Proiectul vizează intervenții etapizate pe ambele corpuri de clădire astfel încât desfășurarea activității - lucrul cu publicul - să nu fie întrerupt. Clădirea nou propusă preia acele funcțiuni care țin de lucrul cu publicul în mod curent (registratură, birouri ale funcționarilor publici, arhivă, etc.) dar și funcțiuni conexe și o sală multifuncțională.
Clădirea existentă, consolidată și recompartimentată local la interior păstrează funcțiunile de reprezentare, birourile primarului și vice-primarului.
Clădirea propusă integrează sisteme de încălzire și alimentare electrică neconvențională. Încălzirea și răcirea se realizează prin intermediul unor pompe de căldură sol-apă, distribuția realizându-se în placa de beton armat (OBKT). Panourile fotovoltaice amplasate pe corpul de clădire nou propus asigură energia electrică pentru alimentarea pompelor de căldură

Status: studiu de soluție

Brief-ul proiectului

Date Tehnice

Suprafață teren: 2614mp

Clădirea existentă:
Regim de înălțime: D+P+E+pod
Suprafața construită: 470mp
Suprafață construită desfășurată: 1416mp (include demisolul)

Corp clădire extindere:
Regim de înălțime: S+D+P+E
Suprafață construită: 711,87mp
Suprafață construită desfășurată: 1677,4mp

număr de locuri de parcare asigurate: 50
număr estimat de utilizatori: 130-170

Credentiale

Arhitectura: KXL
arh. Andrei Nistor
arh. Mihai Popa
arh. Raluca Zaharia
arh. Eleonora Voitinovici
arh. Mihai Țucă - specialist atestat Ministerul Culturii

Structură: MUST PROIECT
ing. Marinela Mircescu
ing. Alexandru Mircescu
ing. Natalia Radu
ing. Adrian Anghelescu
ing. Șerban Median - specialist atestat Ministerul Culturii
conf. ing. George Vlaicu - expert tehnic atestat MLPAT

Vizualizări: KXL
arh. Alexandru Grindeanu

Machetă: ARHITECTURA SPS
arh. Zoli

Instalații: LGBP
ing. Liviu Ghiță
ing. Răzvan Ganea

Fotografii: KXL
arh. Raluca Zaharia

Prezentarea video a proiectului

Planuri si schite ale proiectului

01.
© kxl 2019 / Toate drepturile rezervate.
Sus in pagina